Zawiadomienie o wynikach naboru na stanowisko pracy

Styczeń20, 2015

Treść zawiadomienia

Nabór na stanowisko: POMOC ADMINISTRACYJNA

Grudzień08, 2014

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223 poz. 1458 ze zm.) ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika administracyjnego w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pegagogicznej w Stoku Lackim.

Szczegóły

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wrzesień9, 2014

Treść zawiadomienia

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wrzesień3, 2014

Szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty

Wrzesień2, 2014

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)w związku z planowanym zadaniem: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na realizacje zadania pn. „ Remont budynku biurowo-administracyjnego w zabudowie szeregowej położonego przy ul. 10-tego lutego 63 o powierzchni użytkowej 124 m2 na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”

Zaproszenie
Specyfikacja zamówienia
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - wykaz usług<
Załącznik nr 3 - wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Grudzień11, 2013

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim informuje, że dokonano wyboru oferty na zakupi i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

Szczegóły

Zapytanie ofertowe

Grudzień04, 2013

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

Szczegóły

Nabór na wolne stanowisko pracy

Wrzesień10, 2013

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim ogłasza nabór na stanowisko: Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji.

Szczegóły

Załączniki

Nabór na wolne stanowisko pracy

Wrzesień6, 2013

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTY DS. OBSŁUGI BIURA W RAMACH PROJEKTU Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół - działanie 3.5. – współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły

Załączniki

"Z Tobą pójdę dalej"

Sierpień12, 2013

W zakładce Ogłoszenia można zapoznać się z przetargami ogłoszonymi przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim oraz z wynikami postępowań.

"Oferta na rok 2012/13"

Wrzesień19, 2012

Prezentujemy Państwu ofertę Poradni na rok szkolny 2012/2013. Zapraszamy do zapoznania się z nią i skorzystania z naszych propozycji.

"Nowa domena"

Styczeń12, 2012

Od dzisiaj strona Poradni funkcjonuje pod łatwym do zapamiętania adresem:
http://poradnia.tk Serdecznie zapraszamy !

"Oferta na rok 2011/12"

Wrzesień5, 2011

Prezentujemy Państwu ofertę Poradni na rok szkolny 2011/2012.

"Oferta na rok 2010/11"

Sierpień30, 2010

Prezentujemy Państwu ofertę Poradni na rok szkolny 2010/2011.

"Zawód kobieta – pozostań kobietą"

Grudzień31, 2010

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stoku Lackim ogłasza nabór na udział w projekcie pod nazwą „Zawód kobieta – POZOSTAŃ KOBIETĄ”. Szczegółowe informacje na stronie projektu.

O poradni

Wrzesień1, 2007

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna jest placówką publiczną, która mieści się w Stoku Lackim przy ulicy Pałacowej 1 (gmina Siedlce). Swoim działaniem obejmuje cały obszar powiatu siedleckiego. Udzielamy pomocy dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży, ich rodzicom oraz nauczycielom szkół, przedszkoli i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.

Do góry